Değişimin Başlama Zamanı...

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı, konusunda uzman kişiler tarafından kurumların mevcut durumları, yönetim & organizasyon yapıları ve faaliyetlerine ilişkin sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin yapılarak, vizyonlarına ulaşabilmesi için gerekli stratejik plan hazırlanması ve takip edilebilmesine destek olmak için verilen hizmettir.

Devamı
Üretim Danışmanlığı

Endüstriyel süreçlerdeki en zorlayıcı etkenlerden biri olan üretimin yapılandırması ihtiyacı; üretim danışmanlığı çözümleri gibi hizmetlere olan talebi beraberinde getirmektedir. Bu noktada üretim yönetimi dahilinde değerlendirilen bir hizmet olan üretim danışmanlığı; üretim sürecinin kalite standartları gerekliliklerine göre optimize edilmesini amaçlayan bir hizmettir.

Devamı
Bilgi Teknolojileri

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı, kurum ve firmalara sunulan danışmanlık hizmetlerinden bir tanesidir. Bilgi teknolojileri danışmanlığı ile ilgili detaylara geçmeden önce bilgi teknolojileri nedir sorusuna cevap vermek daha doğru olacaktır.Bilgi teknolojileri, terimi iş dünyasında sık sık kullanılan bir terimdir.

Devamı

6 Adımda Şirketinizi Geleceğe Hazırlayın!

Mevcut Durum Analizi

Şirketinizin belirli soru, anket, mülakatlar ve analizleri ile mevcut durumunu ortaya çıkarın.

Kurumsallaşma

Şirketinizin işlerliğini kişilerden bağımsız sürdürebilmesi için gerekli olan uluslararası standartlara uyumlu yönetim mekanizmaları belirleyin.

Stratejik Planlama

Şirketinizin misyon ve vizyonu doğrultusunda stratejik amaç ve hedefleri belirleyin.

Endüstri 4.0 ve Üretim

Üretim süreçlerinizi, endüstri 4.0 ve yalın üretim yaklaşımlarını esas alarak çağın gerekliliklerine göre optimize edin.

Süreç Analizi

Şirket içi süreçlerinizi analiz ederek birimlerinizin daha etkin çalışmasını sağlayın.

Bilgi Güvenliği

Bilgi Teknoloji Sistemlerinizi ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamda yapılandırın.

Bilgi Teknolojilerinde Yenilikçi Yaklaşım…

Teknolojik Alt Yapı Danışmanlığı

Günümüz ekonomisinde en önemli etkenlerden olan bilgi teknolojisi uygulamaları, Ensdüstri 4.0 ve IoT (Internet of Things) gibi yaklaşımların arkasındaki itici güç olarak da yorumlanıyor. Şirketlerin bu uygulamalara uyum sağlayabilmesi; onların gelecek vizyonları ve piyasa tutunumları açısından oldukça kritik bir rol üstleniyor.

Bu noktada, paydaşlarımızı birer çözüm ortağı olarak benimsiyor, böylelikle karşılıklı gelişime ve büyümeye odaklanan bir yol haritası çiziyoruz.

ERP ile Yenilikçi Kurum Kültürü

EPR Teknolojileri demek, şirket içerisinde geleneksel yapıdan inovatif bir şirket kültürüne geçiş yapmak demek. Şirketin ERP yazılım ve teknolojilerini aktif olarak kullanabilmesi; enerji ve tecrübe gerektir.

STC Danışmanlık olarak ERP altyapılarına uyum sağlama sürecinizde sektörel tecrübe ve yetkinliğimizi sizinle paylaşarak “değişimi” başlatmanıza yardımcı oluyoruz

ISO 27001 Danışmanlık Firması

Bilgi güvenliği yönetim sistemleri dijital teknolojilerin yaygınlaşması ile kullanıcı verileri üzerindeki güvenlik kontrolünün arttırılmasına yönelik uygulamalar olarak değerlendirilir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dahilinde, Bilgi güvenliği yönetim sistemi, işletmelerin kullanıcı verilerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve bu verilerin güvenliğinin sağlanması gibi konulardaki mevcut standartları takip etmelerine olanak verir.