Bilgi yönetim sistemleri dijital teknolojilerin yaygınlaşması ile kullanıcı verileri üzerindeki güvenlik kontrolünün arttırılmasına yönelik uygulamalar olarak değerlendirilir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dahilinde, Bilgi güvenliği yönetim sistemi, işletmelerin kullanıcı verilerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve bu verilerin güvenliğinin sağlanması gibi konulardaki mevcut standartları takip etmelerine olanak verir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi danışmanlığı ise işletmelerin mevcut bilgi güvenliği standartlarını benimsemesini kolaylaştıracak pratiklere odaklanan kurumsal bir hizmet olarak değerlendirilir.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı Hakkında


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi danışmanlığı dahilinde, işletmelerin kullanıcı verilerinin kullanımını standartlara uydurmaya odaklanan faaliyetler yürütülür. Bu bağlamda özellikle internet işletmeciliği veya dijital varlığa sahip şirketler, internet teknolojilerini daha verimli kullanarak veri odaklı stratejiler benimseyebilir. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi danışmanlığı dahilinde önce çıkan detaylar ise şu başlıklar kapsamında sınıflandırılabilir:

Veri Politikaları ve Yönetmeliklerinin Takibi


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Danışmanlığı kapsamında en öncelikli hedef, veri politikları ve yönetmeliklerinin takibinin gerçekleştirilmesidir. İşletmelerin bu kapsamda, veri ile alakalı yönetmeliklere daha kolay adapte olmaları ve böylelikle veri yönetimi ile alakalı yaşanabilecek muhtemelen zorlukların önüne geçilmesi hedeflenir. Böylelikle danışmanlık hizmeti sayesinde işletmeler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi kapsamlı yasalara daha kolay uyum sağlayabilirler.

Veri Entegrasyonları ve Verilerin Anlamlandırılması


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi danışmanlığı dahilindeki bir diğer sıcak başlık da işletmelerin mevcut kullanıcı verilerini stratejik bir bağlamda değerlendirmelerine odaklanır. Mevcut endüstriyel düzende büyük veri yönetiminin önemi de göz önünde bulundurulduğunda, tüketici verilerini daha iyi anlamlandıran işletmelerin rekabet avantajı elde ettiğini söylemek yanlış olmaz. Bu bağlamda tüketici verilerinin yasal çerçeveler dahilinde nasıl değerlendirileceği gibi sorular, işletmelerin üzerinde sıklıkla durduğu sorular arasında yer alırlar.

Veri ve Bilgi Güvenliğinizi Zenginleştirerek Değişime Adapte Olun


Çağımızın modern iş modelleri kapsamında gelişimin en önemli anahtarı; veriyi okumak ve anlamlandırmak. İşletmelerin veri üzerindeki kontrolünü sağlayabilmeleri için de öncelikli olarak bilgi güvenliği uygulamalarını benimsemeleri gerekiyor. STC Danışmanlık olarak tam da bu noktada, iş ortaklarımıza içgörü odaklı yaklaşımımız ve stratejik altyapımız ile bilgi güvenliği uygulamalarına adapte olmanız için siz değerli paydaşlarımız ile birlikte çalışmaktan onur duyacağız

Biz Sizi Arayalım!

Yonetim Danışmanlığı, Süreç Danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri ve ERP Danışmanlığı gibi tüm ihtiyaçlarınız için biz sizi arayalım...