Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı, kurum ve firmalara sunulan danışmanlık hizmetlerinden bir tanesidir. Bilgi teknolojileri danışmanlığı ile ilgili detaylara geçmeden önce bilgi teknolojileri nedir sorusuna cevap vermek daha doğru olacaktır. Bilgi teknolojileri, terimi iş dünyasında sık sık kullanılan bir terimdir. Bilgi teknolojileri her türlü elektronik veriyi işlemek, oluşturmak, saklamak, değiştirmek, korumak ve erişmek için kullanılabilen ağ, depolama ve diğer aygıtların kullanıldığı teknolojileri ifade etmektedir. Kısacası bilgi teknolojileri bilgi aktarımı için kullanılan teknolojilerdir.

Bilgi teknolojileri danışmanlığı ise bilgi aktarımı için kullanılan söz konusu teknolojiler hakkında verilen danışmanlık hizmeti için kullanılan bir terimdir. Bilgi teknolojileri danışmanları en yeni bilgi teknolojilerini bilen ve bu teknolojileri kullanan danışmanlardır. Ayrıca bilgi teknolojiler danışmanlığı bilgi işlem ortamlarının planlaması, kurulması, yapılandırılması, yönetimi ve eğitim programları planlaması ve yürütülmesi gibi danışmanlık faaliyetlerini de ifade etmektedir. Bilgi teknolojileri danışmanlığı hizmetinin kapsamını aşağıdaki gibi detaylandırabilmek mümkündür.

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı Kapsamı


Çok yönlü ve oldukça kapsamlı bir hizmet olan BT danışmanlığı, şirketin mevcut dijital mülklerini 360 derece incelemeye alır. İnceleme dahilinde yürütülecek analizler vasıtasıyla şirketin ihtiyaçları tespit edilerek uygulanacak olan danışmanlık hizmetinin kapsamı belirlenir. Bu doğrultuda bilgi teknoloji danışmanlığı hizmetinin kapsamını aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.

  Çeşitli bilgi teknolojiler ve bilgisayar analizleri ile faaliyetleri yürütmek,

  Firmanın işleyiş sisteminin alt yapı analizini gerçekleştirmek ve tasarımlar yapmak,

  Kurum ve kuruluşların bilgi teknolojileri alanındaki ihtiyaçlarını ve taleplerini tespit etmek,

  Çevrimiçi eğitim programları, bilişim sistemleri ve görsel araçlar hakkında kurum ve kuruluşlara eğitim vermek,

  Bilişim teknolojileri ile ilgili eğitim ve geliştirme programları hazırlayarak sunmak.

  Bunların dışında bilgi teknoloji danışmanlarının uzmanlık alanlarını ise şu şekilde açıklayabiliriz.

Bunların dışında bilgi teknoloji danışmanlarının uzmanlık alanlarını ise şu şekilde açıklayabiliriz.

  Bilgi teknolojileri verimliliği ve süreci ile ilgili analiz,

  Bilgi sistemleri tasarım, uygulama ve geliştirme,

  Bilgi teknoloji sistemlerinin yönetim ve işletim hizmetleri,

  Veri tabanı yönetimi,

  Network yönetimi,

  Bilgi teknolojileri güvenlik yönetimi

  Bakım destek hizmetleri

Yukarıda bahsedilen hizmet ve uzmanlık alanları kapsamında sunulan Bilgi Teknoloji Danışmanlığı hizmetleri ile firmanızın teknolojik bir alt yapıya sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

STC Danışmanlık ile Teknolojik Yapılandırma Değişimi Başlasın!


Günümüz ekonomisinde en önemli etkenlerden olan bilgi teknolojisi uygulamaları, Ensdüstri 4.0 ve IoT (Internet of Things) gibi yaklaşımların arkasındaki itici güç olarak da yorumlanıyor. Şirketlerin bu uygulamalara uyum sağlayabilmesi; onların gelecek vizyonları ve piyasa tutunumları açısından oldukça kritik bir rol üstleniyor. Bu noktada, paydaşlarımızı birer çözüm ortağı olarak benimsiyor, böylelikle karşılıklı gelişime ve büyümeye odaklanan bir yol haritası çiziyoruz.

“Değişimin Başlama Zamanı” olduğuna inanıyor ve değişimi istiyorsanız çözüm ortağınız olan STC Danışmanlık olarak siz değerli paydaşlarımız ile birlikte çalışmaktan onur duyacağız.

Biz Sizi Arayalım!

Yonetim Danışmanlığı, Süreç Danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri ve ERP Danışmanlığı gibi tüm ihtiyaçlarınız için biz sizi arayalım...