Açılımı “Enterprise Resource Planning” yani “Kurumsal Kaynak Yönetimi” şeklinde yapılan ERP terminolojisi; şirket birimlerinin ve kaynaklarının verimlilik odaklı yöntemlerle yapılandırmasını hedef alan bir yaklaşımdır. ERP Yazılımları olarak da adlandırılan teknolojilerin kullanımı ile yürütülen bu yaklaşım kapsamında, şirket birimleri arasındaki uyumluluk sağlanarak verimliliğin arttırılması esas alınır.

Şirketlerin ERP uygulamaları ve yaklaşımlarını benimseyebilmeleri ise ERP tercih ve proje danışmanlığı gibi hizmetlerle mümkündür.

ERP Tercih ve Proje Danışmanlığı Nedir?


ERP süreç danışmanlığı olarak da ifade edilen bu hizmet, şirketlerin mevcut ERP uygulamalarının yapısını anlayabilmeleri adına yararlandıkları bir danışmanlık hizmetidir. Özellikle dijital dönüşüme adapte olmak isteyen şirketlerin ERP yazılımları ile dijital dönüşüm vizyonlarını hızlandırmalarına yardımcı olur. Şirketlerin teknoloji kullanım potansiyellerini ortaya çıkaracak ve şirket içi süreçlerde verimliliği arttıracak yöntemleri belirlemenin, ERP tercih ve proje danışmanlığı gibi hizmetlerle mümkün olduğunu söylemek yanlış olmaz. ERP süreç danışmanlığı süresince üzerinde durulan etkenler ise şu başlıklar dahilinde detaylandırılabilir:

Otomasyon ve Yazılım Kullanımının Yaygınlaştırılması


Otomasyon ve yazılım kullanımı, yenilikçi bir şirket yapısı oluşturmak isteyen işletmelerin öncelikli hedefleri arasında yer alır. ERP Danışmanlığı, şirketin kurumsal vizyonuna ve üretim stratejilerine yönelik otomasyon ve yazılım altyapıların belirlenmesine yardımcı olur. Böylelikle şirket, yenilikçi teknolojilerin kullanımına dair kapsamlı bir vizyon geliştirerek iş süreçlerini yapılandırma imkanı elde eder.

İş Süreçlerine Yönelik Endüstri 4.0 Odaklı Bir İç görü Geliştirme


İş dünyasının en sıcak başlıklarından olan Endüstri 4.0 kavramı; ERP kullanımı gibi alt başlıkları da kapsamaktadır. Şirketlerin Endüstri 4.0 dünyasına uyum sağlayabilmesi ve teknolojilerinden yararlanabilmesi de teknoloji odaklı bir içgörüye sahip olmayı gerektirmektedir. Bu noktada, ERP süreç danışmanlığı, şirketlerin ERP yazılımları ile Endüstri 4.0’a nasıl adapte olabileceklerine dair uygulamaları da içerir.

Dönüşüm Odaklı İş Hedeflerine Odaklanma


Dönüşüm odaklılık; şirketlerin için doğrudan performans kurguları belirleme ve kurguları hayata geçirme kabiliyeti olarak ifade edilir. Şirketlerin dönüşüm odaklı iş hedefleri belirlemeleri; uzun vadede ciddi düzeyde karlılık sağlayacak kanallar yaratmalarına yardımcı olur. Özellikle ERP teknolojileri iş süreçlerindeki verim ve performans farkındalığını arttıracağından işletmelere; daha yaratıcı stratejilerle dönüşümlerini optimize etme olanağı verir.

ERP Tercih ve Proje Danışmanlığı ile Şirket Kültürünüzü Geliştirin


EPR Teknolojileri demek, şirket içerisinde geleneksel yapıdan inovatif bir şirket kültürüne geçiş yapmak demek. Şirketin ERP yazılım ve teknolojilerini aktif olarak kullanabilmesi; enerji ve tecrübe gerektir. STC Danışmanlık olarak ERP altyapılarına uyum sağlama sürecinizde sektörel tecrübe ve yetkinliğimizi sizinle paylaşarak “değişimi” başlatmanıza yardımcı oluyoruz.

Biz Sizi Arayalım!

Yonetim Danışmanlığı, Süreç Danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri ve ERP Danışmanlığı gibi tüm ihtiyaçlarınız için biz sizi arayalım...