ISO 14001 Standartları her şeyden önce bir organizasyonun çevresel duyarlılık konusunda takip etmesi gereken prosedürleri kapsayan bir yönetmelik olarak tanımlanır. Bu bağlamda ISO 14001 Çevre yönetim sistemi; özellikle sanayi kuruluşlarının havaya, suya ve toprağa karşı tehdit oluşturabilecek durumların önüne geçmelerini amaçlayan yönetim olarak değerlendirilir.

Günümüzde küresel ısınma gibi konulardaki artan risk etkenleri de göz önünde bulundurulunca organizasyonların bu konudaki standartlara adapte olabilmeleri için ISO 4001 Yönetim Sistemi Danışmanlığı gibi hizmetler büyük kolaylıklar sağlıyor.

ISO 14001 Yönetim Sistemi Danışmanlığı Kapsamı


Gerek şirketlerin sosyal sorumlulukları gerekse vizyonlarının bir parçası olarak değerlendirilen çevre hassasiyeti, şirketler için oldukça kritik bir başlıktır. Bu noktada, ISO 14001 yönetim sistemi danışmanlığı öncelikli olarak şirketin sürdürülebilir enerji kullanımı ve çevresel duyarlılık konusundaki standartlara uyum sağlamasına yardımcı olan bir kalite yönetimidir.  Çevre yönetim danışmanlığı hizmetinden yararlanacak şirketler için ise şu başlıklar öne çıkar:

Çevre Politikası ve Hedefler


Çevre politikası, şirketin sosyal sorumluluğu olan çevre hassasiyetlerinin belirlenmesi ve uyum sağlanması için gerekli olan pratiklerin belirlenmesine yardımcı olur. Şirketler belirleyecekleri çevre sorumlulukları kapsamında çevresel sorunlara yönelik çözüm önerilerini misyon ve vizyonları ile bütünleştirme olanağı elde ederler. Böylelikle şirketin tüm stratejik yapılanması çevresel etkenler göz önünde bulundurularak tasarlanır.

Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık Uygulamaları


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Danışmanlığı kapsamında öne çıkan bir diğer önemli etken de sosyal sorumluluk ve farkındalık etkenlerinin belirlenmesidir. Bu noktada danışmanlık hizmeti ile şirketin, çevresel hassasiyeti bir sosyal sorumluluk bilinci oluşturacak şekilde benimsemesi hedeflenir. Bunu gerçekleştirmek için de belirli oryantasyonlar ve farkındalık uygulamalarına odaklanılır.

Yasal Kapsama Adapte Olma


Şirketlerin çevresel etkenlere adapte olma konusunda uyum sağlamaları gereken bir takım yasal zorunluluklar da söz konusudur. Bahsi geçen yasal etkenlerin belirlenmesi ve bunlarla ilgili aksiyon planlarının saptanması da yasal boyutu bilmekle mümkündür. Bu noktada, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi danışmalığı ile şirketin yasal prosedürleri ve uygulamaları takip etmesinin kolaylaştırılması da amaçlanır.

Çevresel Farkındalık Odaklı Organizasyonel Yapı ile Değişimi Başlatın


Günümüzde şirketlerin günümüz koşullarına adapte olabilmesindeki en önemli etkenlerden biri de çevresel dinamikleri takip edebilmeleri olarak değerlendirilir. Şirketlerin çevresel duyarlılığını geliştirebilmeleri adına mevcut prosedürleri ve uygulamaları da yakından takip etmeleri gerekir. Bu bağlamda, STC Danışmanlık olarak değişimi baz alan yaklaşımımızla çevresel duyarlılığa sahip bir organizasyon kültürü geliştirmenize ve mevcut yasal düzenlemelere adapte olmanıza yardımcı oluyoruz.

Biz Sizi Arayalım!

Yonetim Danışmanlığı, Süreç Danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri ve ERP Danışmanlığı gibi tüm ihtiyaçlarınız için biz sizi arayalım...