ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği standartları olarak da nitelendirilen yönetim İSG Yönetim Sistemi; günümüz ekonomik koşullarındaki en önemli etkenlerden biri olarak değerlendirilir. Organizasyonların ve şirketlerin bünyelerinde çalıştırdıkları personeller için güvenli bir çalışma ortamı yaratma konusundaki hassasiyetlerini kapsayan ISO 45001 İSG Standartları, dikkate alınması gereken prosedürler bütünü olarak da tanımlanır.

Bu noktada işletmelerin ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi danışmanlığı gibi hizmetlerden yararlanmaları sürece olan uyumlarını kolaylaştıracaktır.

ISO 45001 Yönetim Sistemi Danışmanlığı Nedir?


ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi danışmanlığı firmaların, mevcut yasal düzenlemeler dahilinde sınırları çizilen iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine uyum sağlamalarını kolaylaştıracak bir hizmet olarak öne çıkar. ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi genel olarak işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlarına sağladığı ortamın denetlenmesini hedefleyen bir standartlardır. Bahsi geçen standartlar, firmaların çalışanlarına daha nitelikli ortamlar ve daha güvenli çalışma koşulları sağlamasına yardımcı olur. Bu noktada ISO 45001 danışmanlığı da firmaların, çalışanları için güvenlik standartlarını yükseltmelerine olanak veren bir yönetim sistemi olarak tanımlanabilir.

ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi Danışmanlığı Kapsamı


ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi danışmanlığı kapsamında işletmelerin uyum sürecini kolaylaştıracak etkenler söz konusudur. Bu doğrultuda danışmanlık süresince uygulama ile alakalı etkenleri şu başlıklar dahilinde sınıflandırmak mümkündür:

İş Sağlığı Güvenliği Yasal Düzenlemelerine Uyum


İş sağlığı güvenliği yasal düzenlemeleri, yeni yasal prosedürler ile yürürlüğe giren ve sürekli güncellenen yasalar olarak değerlendirilir. Bu noktada, işletmeler yasal süreçlerle alakalı takiplerini kolaylaştırmak ve prosedürlere uyum sağlayabilmek için ISO 45001 İSG Yönetim sistemi danışmanlığı gibi hizmetlerden yararlanabilir.

Entegre Danışmanlık ile Çok Boyutlu Sistem Kurulumu


Yeni endüstriyel düzende işletmeler için sadece belirli standartları takip etmeleri yetmez. Bu bağlamda işletmelerin piyasa tutundurmalarını güçlendirebilmek adına, aralarında kalite standartları, bilgi güvenliği standartları gibi başlılarında yer aldığı yönetim altyapılarında hakimiyet kurmaları gerekir. Durum böyle olunca da entegre danışmanlık gibi hizmet alternatifleri devreye girer. ISO 45001 ve diğer kalite yönetim sistemlerini de kapsayan entegre danışmanlık hizmetleri işletmelere çok yönlü bir yönetim perspektifi katar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı ile Değişime Adım Atın…


İş sağlığı ve güvenliği prosedürleri, gerek insani gerekse ahlaki açıdan her işletmenin hassasiyetle takip etmeleri gereken zorunluluklardır. Bu bağlamda STC Danışmanlık olarak iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları kapsamında yenilik odaklı bir perspektifle işletmenizin değişime adapte olmasına yardımcı oluyoruz.

Biz Sizi Arayalım!

Yonetim Danışmanlığı, Süreç Danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri ve ERP Danışmanlığı gibi tüm ihtiyaçlarınız için biz sizi arayalım...