“Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu” tarafından belirlenen ISO 9001 Kalite Yönetim prosedürleri, işletmelerin takip etmeleri gereken kalite standartlarının temellendirildiği bir kalite yönetim sistemidir. İşletmelerin gerek üretim süreçlerinde gerekse şirket yapılandırmalarında takip etmeleri gereken kalite prosedürleri, genel kurallar çerçevesince belirlenmiştir. Bu bağlamda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi danışmanlığı, işletmelerin kalite odaklı bir perspektifle iş süreçlerini yapılandırmalarına olanak veren bir hizmet olarak tanımlanabilir.

Verilecek olan danışmanlık hizmeti ile sistemin kurulabilmesi de birtakım uygulamaların ve pratiklerin takibini zorunlu kılar. ISO 9001 Kalite yönetim sistemi danışmanlığı kapsamında takip edilecek adımlar ise şu şekildedir:

Durum Analizi


ISO 9001 Kalite Standartları danışmanlığı için öncelikli adımlardan biri de durum tespitidir. Yapılacak olan durum tespiti kapsamında, işletmenin mevcut kalite politikası değerlendirilir. Yapılacak olan değerlendirmeler sonucu da iyileştirmeler ve takip edilmesi gereken prosedürlerin belirlenmesi amaçlanır.

Planlama & Programlama


Durum analizi yapıldıktan sonra işletmenin ihtiyacı olan kalite yönetim sistemi için gerekli planlamaların yapılması gerekir. Bu noktada, müşteri odaklı ve işletmenin kalite altyapısını geliştirecek yöntemler kurgulanır. Entegre danışmanlık yöntemleri ile kurulacak olan sistemin çok yönlü ve programlı bir şekilde çalışması hedeflenir.

Eğitim ve Organizasyon


ISO 9001 kalite yönetim sistemi danışmanlığı kapsamında şirketin gerekli olan standartları benimsemesi, kapsamlı bir eğitim programı ile mümkündür.  Bu bağlamda, kalite yönetim sistemi dahilindeki prosedürlerin üretim süreçlerine ve müşteri ilişkilerine adapte edilmesi için gerekli olan eğitim ve organizasyonların düzenlenmesi de gerekir.

Uygulama & Ön Tetkik


Yönetim sistemleri danışmanlığı dahilinde gerekli kurulumlar tamamlandığında ve sistem uygulamaya alındığında düzenli olarak kontrollerin yapılması gerekir. Yapılacak olan tetkiklerin genel amacı, sistemin işlerliğinin sürdürülebilir şekilde sağlanması ve verimliliğin arttırılmasıdır.

STC Danışmanlık ile Kalite Kontrol Süreçlerinizde Değişim Başlasın…


ISO 9001 Kalite Kontrol Sistemi modern piyasa koşullarına uyum sağlamak isteyen tüm işletmelerin kullanması gereken altyapılar arasında yer alır. Kalite standardizasyonlarına ve prosedürlerinin uygulanabilirliği açısından oldukça işlevsel olan bu kalite yönetim sistemi, uzun vadede fayda sağlayan çözümler olarak değerlendirilir. STC Danışmanlık olarak kalite yönetim sistemi danışmanlığı ile tüm kalite kapsamları ve uygulamaları dahilinde optimizasyonlar yaparak süreç verimliliğinizi arttırmanıza yardımcı oluyoruz.

Biz Sizi Arayalım!

Yonetim Danışmanlığı, Süreç Danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri ve ERP Danışmanlığı gibi tüm ihtiyaçlarınız için biz sizi arayalım...