Piyasa adaptasyonunu sağlamak isteyen organizasyonlarda ya da yeni kurulan işletmelerde maliyet kontrolü; sadece karlılık açısından değil yapılan işin sürdürülebilirliği açısından da önemlidir.

Bu noktada işletmeler karlılık politikalarını zenginleştirmek ve mevcut pazar koşullarına uyum sağlayabilmek adına maliyet düşürme teknikleri gibi yöntemlerden yararlanırlar.

Tedarik zinciri yönetimi, yalın üretim teknikleri ve benzeri disiplinlerle entegre çalışan maliyet düşürme teknikleri danışmanlığı; hizmet veya üretim giderlerinin optimize edilmesine yönelik kurgulara odaklanır.

Endüstriyel Süreçlerde Kullanılan Maliyet Düşürme Teknikleri Nelerdir?


Maliyet düşürme stratejileri kapsamında işletmenin mevcut yapısına ve faaliyet gösterdiği endüstri dinamiklerine göre farklı başlıklar öne çıkar. Bu doğrultuda üretimde maliyet düşürme gibi hizmetleri kapsayan danışmanlıklar, endüstriyel ortamda en çok talep gören çözümler olarak değerlendirilebilirler. Fakat endüstrilere yönelik maliyet düşürme uygulamaları dahilinde tercih edilen genel geçer yöntemler de mevcuttur. Bahsi geçen yöntemler daha detaylı olarak şu şekilde listelenebilir:

Pazar Şartları & Yapısına Yönelik Maliyet Analizleri


Endüstriyel ortamlarda tercih edilen azaltma yöntemleri, maddi verimlilik haricinde tedarik ve üretim aksaklıklarının minimize edilmesi gibi fayda da sağlarlar. Özelikle piyasa koşullarına yönelik yapılan maliyet analizleri, mevcut rekabet ortamındaki dinamiklerin daha iyi tespit edilmesine de olanak verir. Böylelikle, maliyet düşürme danışmanlığı gibi hizmetlerden yararlanan şirketler piyasa genelindeki mevcut ekonomik yapıya yönelik kapsamlı içgörüler de elde edebilirler.

Uzun Vadeli Değişim Stratejilerine Odaklanma


Şirketlerin ekonomik varlıkları, yapılan iş gereği sürekli olarak bir mali akışın mevcudiyetini zorunlu kılar. Şirketin girdileri ve çıktılarını kapsayan bu mali akıştaki dengesizlikler, beraberinde zarar etme riskini de getirir. Karlılığın olmadığı şirketlerde ise üretim ve gelişim de olmaz. Bu noktada, uygulanacak olan maliyet düşürme yöntemleri bünyelerinde uzun vadeli içgörüleri barındırmak zorundadırlar. Girdi ve çıktılar arasındaki dengesi uzun vadeli bir perspektifle kavrayabilen işletmeler, maliyet kontrolü kapsamında daha başarılı olurlar.

Yalın Üretim Tekniği ile Maliyet Düşürme


Arkasında düşük maliyetle sürdürülebilir üretim felsefesini barındıran yalın üretim teknikleri; maliyet optimizasyonu açısından en yararlı yöntemler arasında yer alırlar. Kendi içeriside JIT ve değer akışı haritalandırma gibi alt başlıklara ayrılan yalın üretim yöntemselliği; özellikle karlılık hedefli stratejilere temel oluşturmak gibi faydalar sağlar.

Tedarik Zinciri Yönetim Uygulamaları


Tedarik zinciri yönetimi, maliyet kontrolünün sağlanabilmesi için farklı birimler arasındaki girdi-çıktı matematiğinin yapılmasına olanak verir. Bu noktada, maliyet düşürme danışmanlığı dahilinde; işletmenin tedarik zinciri yapısı analiz edilerek süreçlerdeki verimliliğe etkileyen unsurlar saptanır. Sonrasında mevcut yapının piyasa standartları ile karşılaştırılması yapılarak uygun maliyetli olmayan yöntemlerin bertaraf edilmesi hedeflenir.

STC Danışmanlık ile Rakiplerinizin Önüne Geçin…


Maliyet kontrolü yaklaşımları, dijital dönüşümün şekillendirdiği endüstri 4.0 çağına adapte olmanızı sağlayacak çözümlerdir. Bu noktada STC Danışmanlık olarak içgörü odaklı yaklaşım ile teknolojik altyapı olanaklarını bir araya getirerek yenilikçi maliyet düşürme senaryoları benimsemenize yardımcı oluyoruz.

Maliyetleriniz ile sektörünüzde rekabetçi olmak ve rakiplerinizden öne geçmenize yardımcı olmak için çözüm ortağınız olan STC Danışmanlık olarak siz değerli paydaşlarımız ile birlikte çalışmaktan onur duyacağız.

Biz Sizi Arayalım!

Yonetim Danışmanlığı, Süreç Danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri ve ERP Danışmanlığı gibi tüm ihtiyaçlarınız için biz sizi arayalım...