Bir kurumun mevcut durumunun değerlendirilmesi anlamına gelen Mevcut Durum Analizi, belirli aralıklar ile kendi sağlığımız için yaptırmış olduğumuz genel sağlık kontrolü (Check Up) faaliyetine benzer bir çalışmadır. Sağlığımız için genel sağlık kontrolü ne kadar önem arz ediyorsa kurumunuz içinde mevcut durum analizi o kadar önem sarf ediyor.

Mevcut Durum Analizi, finans, insan kaynakları, satış – pazarlama, satın alma üretim, stok yönetimi, bilgi teknolojileri, kalite yönetimi sistemleri gibi kurumun tüm süreçlerinin bütünsel bir bakış açısıyla taraması yapılarak kurum yapısının ortaya konulmasıdır.

Değişime İlk Adım…


Mevcut durum analizi, belli konu başlıkları altın da şirketinizin belirli soru, anket ve mülakatlar ve SWOT (GZTF) analizleri ile kurumunuzun mevcut durumunu ortaya çıkartmayı hedefler. Bu çalışmalar kapsamında kurumun misyonundan başlayarak, sektördeki yeri, rekabet yapısı, vizyon ve hedefleri dikkatlice değerlendirilir. Ayrıca çalışma sisteminin incelenmesi, hata kaynakları, verimliliği ve etkinliği azaltan hususların tespiti hedeflenir. Kurum kültürü, yönetim felsefesi, çalışanların algı, tutum ve beklentileri ölçülür.

Neden Mevcut Durum Analizimi STC Danışmanlık ile Yapmalıyım?


Kuruluşa ait tüm detayların objektif bir biçimde değerlendirilmesi, sorunların ortaya konulması, verilerin derlenmesi aşamalarının büyük bir dikkatle ele alınması gerekmektedir. Yapılan işlerin ya da yapılması planlanan işlerin ekonomik ve sosyo- kültürel göstergeleri göz önünde bulundurularak, istatistikler incelenmeli, riskler saptanmalıdır.

Bu noktada yalnızca kurum sahibi ya da üst kademe yöneticilerin değil çalışanların da aynı hedefte birleşmiş olduğundan emin olunmalıdır. Konusunda uzman ekibimiz ile STC Danışmanlık olarak bizlerle çalışmanız durumunda hem çalışanlarınız daha özgüvenle katkı sağlayacak hem de siz kurumunuzu farklı bir gözle değerlendirme fırsatı bulmuş olacaksınız. Ayrıca Mevcut Durum Analizi çalışmaları sırasında sizlerin, yöneticilerinizin ve çalışanlarınızın asli görevlerinden uzaklaşmasını engelleyerek oluşabilecek verimsizliğin önüne geçecektir.

Mevcut Durum Analizi ile şirketler ne elde etmiş olur?


STC Danışmanlık olarak profesyonel uzmanlarımız ile birçok zorlu süreci kurumunuz adına üstelenerek Mevcut Durum Analizi kapsamında anketler ve odak grup çalışmaları gerçekleştirerek kurumunuza özel hazırlanmış bir rapor sunmaktayız.

Bu rapor kurumunuzun iş yapış biçimini, kurumsallık olarak ulaştığı noktayı ve bu hususlara ilişkin hayati derecede önem taşıyan tespit ve önerileri içerir. Mevcut Durum Raporu kurumunuzun gelecek için yapmayı planladığı yada yapılması gereken strateji ve planlamalara yön verecek bir yol haritası olacaktır.

Kurumunuz için “Değişimin Başlama Zamanı” anlamında ilk adım olan Mevcut Durum Analizi kapsamında çözüm ortağınız olan STC Danışmanlık olarak siz değerli paydaşlarımız ile birlikte çalışmaktan onur duyacağız.

Biz Sizi Arayalım!

Yonetim Danışmanlığı, Süreç Danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri ve ERP Danışmanlığı gibi tüm ihtiyaçlarınız için biz sizi arayalım...