Misyonumuz, Vizyonumuz ve İlkelerimiz

Misyonumuz,

Değişimi ve gelişimi düşünen paydaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda uçtan uca veya noktasal olarak bilimsel analizler ile sürdürülebilir, sistemli, yenilikçi çözümler sunarak kaynaklarını daha etkin, verimli hale getirmek.

Vizyonumuz,

Müşteri memnuniyeti ilkesi ile Türkiye ve Uluslararası paydaşlarına değer üreten, her aşamada güç veren, geleceklerine yön veren, yeni teknoloji ve sistemlere odaklayan sürdürülebilir büyümelerine destek veren, evrensel, saygın ve lider bir danışmanlık şirketi olmak.

İlkelerimiz

STC Danışmanlık bünyesinde ulaşılmaya çalışılan amaçlar ve bu amaçlara yönelik olarak yürütülecek faaliyetler aşağıdaki temel kurumsal ilkelerle çelişkili olamaz:

Müşteri Odaklı Olmak

Etik Duyarlılık, Gizlilik

Kalite ve Teknoloji Odaklı Olmak

Sektörel Gelişimde Öncü Olmak

Sosyal Sorumluluk Bilincine Sahip Olmak

Sosyal Yararlılık Gözetmek