Stratejik planlama, şirketlerin kısa veya uzun vadeli hedeflerine olabilecek en verimli yollardan ulaşabilmelerini sağlayacak yöntemlerin belirlendiği bir süreçtir. Modern piyasa koşullarında şirketlerin hızla değişen tüketici ihtiyaçlarını ve sektör yapılarına uyum sağlayabilmeleri açısından hayati önem taşıyan stratejik planlama; şirketlerin büyüme hedeflerini gerçekleştirebilmeleri açısından oldukça önemli bir etken olarak değerlendirilir.

Bu bağlamda, stratejik planlama danışmanlığı da organizasyonların hedeflerine ulaşabilmeleri için tercih edecekleri yöntemlerin yapılandırılmasına yardımcı olan bir disiplin olarak tanımlanır.

Stratejik Planlama Danışmanlığı Kapsamında Kullanılan Yöntem ve Analizler


Stratejik planlama danışmanlık hizmetleri, genel olarak çok yönlü yöntem ve analizlerin kullanıldığı hizmetler olarak tercih edilir. Şirket bu uygulamalar sayesinde piyasa ihtiyaçlarını, rakiplerini, müşterilerini, zayıf ve güçlü yönlerini daha yakından tanıyabilir. Böylelikle şirketin genel stratejisi, hedeflerine daha uygun bir şekilde yapılandırılabilir.

Stratejik planlama danışmanlığı kapsamında aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilir:


  • Mevcut stratejik planın değerlendirilmesi ve analizin yapılması,
  • Stratejik planlama süreci ile ilgili bilgilendirme eğitiminin gerçekleştirilmesi,
  • Şirket için misyon ve vizyon oluşturulması,
  • Stratejik plan sırasında SWOT analizi, iç ve dış faktör analizi, rakip analizi, Pazar analizi gibi analizlerin yapılması,
  • Stratejik hedef tablosu oluşturularak temel hedefler ile ilgili bir planlama yapılması,
  • Firma için gerekli stratejilerin oluşturulması ve bir strateji haritasının yapılması,
  • Stratejilerin test edilerek Kilit Performans İndikatörlerinin belirlenmesi,
  • Strateji ağacının oluşturulması,
  • Stratejik plan unsurlarının ve yönetim kadrosuna iletilmesi,
  • Stratejik planlamanın hayata geçirilerek hedefe yaklaşacak çalışmaların gerçekleştirilmesi.

Stratejik Planlama kapsamında akla gelen ilk Analiz olan SWOT Analizine ayrıca değinmek faydalı olacaktır;

SWOT Analizi

Stratejik planlama dendiğinde akla gelen ilk analiz yöntemlerinden biri olan SWOT analizi; içsel ve dışsal faktörlerin incelendiği bir analiz olarak değerlendirilir. İçsel faktörler kapsamında şirketin güçlü ve zayıf yanları, dışsal faktörler dahilinde ise piyasadaki fırsatlar ve tehditler incelenir.

Stratejik Plan & Yapılandırma


Yapılan analizler sayesinde kapsamlı iç görüler elde edilerek şirketin stratejik planının yapılandırılması hedeflenir. Bu noktada, stratejik yönetim danışmanlığı ile belirlenecek stratejik planların şirketim tüm organizasyonel yapısına adapte edilmesi amaçlanır.

Stratejik Yönetim Danışmanlığı ile Sürdürülebilir Değişim


Stratejik planlama danışmanlığı kurumunuzun misyonundan vizyonuna götürecek yol haritası çıkarılmış olacaktır. Bu bağlamda, STC Danışmanlık olarak kurumunuzu geleceğe taşırken, ihtiyacınız olan stratejileri ve sürdürülebilir değişimi sağlamanıza yardımcı oluyoruz.

Sürdürülebilir bir değişim için “Değişimin Başlama Zamanı” olduğuna inanıyor ve değişimi istiyorsanız çözüm ortağınız olan STC Danışmanlık olarak siz değerli paydaşlarımız ile birlikte çalışmaktan onur duyacağız.

Biz Sizi Arayalım!

Yonetim Danışmanlığı, Süreç Danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri ve ERP Danışmanlığı gibi tüm ihtiyaçlarınız için biz sizi arayalım...