Süreç, belli girdi ve çıktıları belirli bir işlemden geçirerek katma değer eklenmesi ve hizmet üretilmesi için gerekli olan süreyi ifade etmektedir. Örneğin, bir iş yerinde ya da bir departmanda sürdürülen işlerin tümü aslında süreci olarak tanımlanabilir. Söz konusu süreç ile ilgili yapılan analiz çalışmaları ise süreç analizini açıklamaktadır.

Süreç analizinde bir firma ya da kurumun işleyişi ile ilgili çeşitli araştırmalar yapılır ve işletmenin nasıl yönetileceğinin planı yapılır. Süreç analizinin kurumlar ve personel açısından en önemli noktası verimliliğe ve performansa doğrudan etki etmesidir. Bir bakıma kurumun süreçleri ile alakalı aksaklıkların tespiti ve tespit edilen aksaklıklara karşı aksiyon alınmasını amaçlayan süreç analizinde analiz safhasının titizlikle yapılması başarıya ulaşmada ciddi rol oynar.

Süreç analizi danışmanlığı ise firmaların işleyiş süreci ile ilgili yapılan analizler konusunda firmalara verilen danışmanlık hizmetlerini açıklamaktadır. Peki, süreç analizi danışmanlığının firmalara sağladığı faydalar nelerdir? Gelin hep beraber inceleyelim.

Süreç Analizi Danışmanlığının Sağladığı Faydalar


Süreç analizi danışmanlığının firmalara sağladığı pek çok fayda bulunmaktadır. Bu faydaları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

 Süreç analizi danışmanlığı ile işletmelerde sürdürülen faaliyetlerin işler bazında ortaya çıkarılarak sürecin kontrol edilmesini sağlanır.

 Süreç analizi danışmanlığı ile firmaların süreç akış şemalarının oluşturulmasını sağlanır. Bu sayede işletmede gerçekleştirilen işler bir bütün halinde görülebilmektedir. Bu da işletmenin çok daha makro bir bakış açısı kazanmasını sağlar.

 Süreç analizi danışmanlığı ile sürecin sorumlusu belirlenebilir ve işle ilgili kimin muhatap alınacağı kesinleşmiş olur.

 Sürecin etkin bir şekilde analiz edilmesi ve sürece giren çıkan tüm tedarikçi ve müşterilerin belirlenmesini sağlar. Bu sayede süreç sırasında herhangi bir sorun ile karşılaşılması durumunda sorunun kaynağı kolaylıkla tespit edilebilir.

– Süreç analizi ile kurumlarda ki süreçlerin etkin bir şekilde analiz edilmesi sağlanmaktadır. Bu sayede süreç tanımlanabilir ve süreç gerçekleşirken gerekli tüm iyileştirme faaliyetleri hayata geçirilebilir.

 

Süreç Analizi Danışmanlığı Uygulamaları


Süreç analizi danışmanlığı uygulamaları, kendi içerisinde çok yönlü aşamalara ve strateji yönergelerine ayrılır. Şirketlerin üretim yapıları, sektörleri ve organizasyonel hiyerarşileri gibi farklı bağlamlarda yapılan analizler birbirileriyle sürekli etkileşim içerisinde olan süreçlerin yapılarını belirler.

Üretim süreci, tedarik süreci, dağıtım süreci gibi temelde farklı fakat uygulamada birbiriyle iç içe olan süreçlerin performansları da benzer değişkenler ile analiz edilir. Yapılan analizler sonrasında süreç performansını arttıracak ve süreçler arasındaki entegrasyon düzeyini güçlendirecek yöntemler belirlenerek süreçleriniz ISO 9001 Kalite standartlarına uyumlu olarak tanımlanır.

 

STC Danışmanlık ile Süreç Analizi Danışmanlığı…


Yukarıda süreç analizi ve süreç analizi danışmanlığı ile ilgili çeşitli bilgiler verilmiştir.

STC Danışmanlık olarak ‘Değişim Başlama Zamanı’ sloganıyla çıktığımız bu yolda,

Uluslararası standartlara uyumlu ve kurum performansınızı arttırmaya yönelik olarak kurumunuzun süreç analizi için siz değerli paydaşlarımızın çözüm ortağı olmaktan onur duyacağız.

Biz Sizi Arayalım!

Yonetim Danışmanlığı, Süreç Danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri ve ERP Danışmanlığı gibi tüm ihtiyaçlarınız için biz sizi arayalım...