Endüstriyel süreçlerdeki en zorlayıcı etkenlerden biri olan üretimin yapılandırması ihtiyacı; üretim danışmanlığı çözümleri gibi hizmetlere olan talebi beraberinde getirmektedir. Bu noktada üretim yönetimi dahilinde değerlendirilen bir hizmet olan üretim danışmanlığı; üretim sürecinin kalite standartları gerekliliklerine göre optimize edilmesini amaçlayan bir hizmettir.

Yalın üretim danışmanlığı gibi çeşitli varyasyonları da olan bu hizmet; endüstriyel ve ticari üretim süreçlerinin yapılandırılmasına yönelik uygulamalara odaklanır.

Üretim Danışmanlığı ile Gelen Değişim


Üretim danışmanlığı farklı alt başlıklara ve uygulama disiplinlerine ayrılan genel bir terminolojidir. Endüstriye, işletmeye ve hatta kurum kültürüne göre farklı uygulama pratikleri ile organize edilebilir. Fakat üretim danışmanlığı hizmeti kapsamındaki genel amacın, üretim süreçlerinin küresel endüstri dinamikleri gereği optimize edilmesine odaklandığını söylemek doğru olacaktır. Bu noktada en çok tercih edilen yöntemlerden biri olan yalın üretim metodolojisi, kurumların üretim süreçlerine ivme kazandıracak ve kurum kültürünü zenginleştirecek yöntemlerin belirlenmesini hedefler. Uygulanan üretim danışmanlığı sürecinde öne çıkan yaklaşımlar ise şu başlıklar dahilinde detaylandırılabilir:

 – JIT Yöntemselliği

“Just in Time” yani “tam zamanında” terminolojisinin kısaltması olan JIT, üretim süreçlerinde zaman verimliliğine odaklanan yöntemleri öne çıkarır. Üretim optimizasyonu için etkili yönetim stratejileri arasında yer alan JIT yöntemselliği ile organizasyonda zaman faktörüne odaklanan bir kültür oluşturulması hedeflenir.

 – Yalın Üretim Felsefesi

Yalın üretim danışmanlığı, temel hedefi maksimum verim olan bir üretim anlayışın benimsenmesini amaçlayan bir yaklaşıma odaklanır. Danışmanlık uygulamaları dahilinde; Kısıtlı kaynakla, kısıtlı zaman diliminde en yüksek tutarda üretimi hedefleyen yalın üretim anlayışının işletme tarafından benimsenmesini sağlayacak etkenler detaylandırılır. Yalın üretim teknikleri kapsamında etkinlik verim optimizasyonu açısından yarar sağlayan başlıklar ise şunlardır:

JIT: Tam zamanında yaklaşımı

Kaizen: Sürekli iyileştirme uygulamaları

VSM: Değer Akışı Haritalandırma

5S: Ayıkla, Düzenle, Temizle, Standartlaştır, Sürdürme

Kanban: Çekme Sistemi

SMED: Model dönüş süresi

Poka-Yoke: Hata önleyici sistemler

Jidoka: Otonomasyon, Görsel yönetim

Hoshin Kanri: Stratejik Hizalanma

Yamazumi: İş ve Kapasite Dengeleme

A3: Problem çözme ve raporlama

– Değer Akışı Haritalandırması

Değer akışı haritalandırması, üretim için gerekli olan tüm etkenlerin belirlenmesi için uygulanan bir yöntemdir. Değer akışı haritalandırmasıyla, süreç için stratejik önem arz eden unsurların sürdürülebilirliğini sağlayacak uygulamalar benimsenir. Bunun yanı sıra değer akışı haritalandırması ile birbiriyle bağlantılı olması gereken üretim adımları arasındaki entegrasyonu kuvvetlendirecek yöntemlerin belirlenmesi de amaçlanır.

– Stratejik Altyapı Yönergeleri

Üretim danışmanlığı; organizasyon için sürecin geliştirilmesi için gerekli olan stratejilerin, teknolojilerin, yatırım fırsatlarının belirlenmesini hedefler. Bu noktada, organizasyonun kültürüne ve üretim anlayışına özel stratejik altyapının geliştirilmesi oldukça kritiktir. Kısaca, sağlanacak olan danışmanlık hizmetinin genel amacının stratejik altyapı yönergelerini belirlemek olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Dijital dönüşümünün üretimin boyutunu değiştirdiği, Endüstri 4.0 gibi trendler tarafından şekillendirilen bir ortamda üretim danışmanlığı hizmeti, işletmelere üretim süreçlerinde ciddi rekabet avantajı sağlayabilmektedir.

Üretimde Değişimin Başlama Zamanı…


STC Danışmanlık olarak iç görü odaklı yaklaşımımızla üretim süreçlerinizi çağın gerekliliklerine göre optimize edecek yaklaşımları benimsemenize öncelik veriyoruz.

“Değişimin Başlama Zamanı” olduğuna inanıyor ve değişimi istiyorsanız çözüm ortağınız olan STC Danışmanlık olarak siz değerli paydaşlarımız ile birlikte çalışmaktan onur duyacağız.

Biz Sizi Arayalım!

Yonetim Danışmanlığı, Süreç Danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri ve ERP Danışmanlığı gibi tüm ihtiyaçlarınız için biz sizi arayalım...