Üretim, terminolojik olarak piyasa ihtiyaçlarına yönelik ekonomik denge unsurları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen işlem olarak tanımlanır. Modern piyasa koşullarında organizasyonların varlıklarını sürdürebilmeleri adına üretim faaliyetlerini sistematik bir şekilde sürdürmeleri gerekir. Bu noktada üretim planlama; üretim süreçlerinin verimliliği ve şirketin karlılığına doğrudan etki edecek yöntemlerin belirlendiği süreç olarak öne çıkar.

Üretim Planlama Danışmanlığı, kurumunuzdaki üretim planlama süreçlerini analiz  ederek, etkin bir üretim planlama ve kontrol yapısının kurulmasına odaklanır.

Üretim Planlama Nedir?


Üretim planlama; üretilmesi hedeflenen ürünlerin optimum zamanda minimum kaynakla maksimum verimle üretilmesi için gerekli olan optimizasyonların kurgulandığı süreçtir. Bu gibi optimizasyonların işletmenin yapısına uygun bir şekilde yapılabilmesi de işletmenin üretim anlayışına ve yapısına dair detaylı içgörülerin elde edilmesini zorunlu kılar.

Elde edilecek içgörüler için üretim analizi gibi detaylı odak çalışmaların yapılması gerekir. Üretim planlama danışmanlığı dahilinde yapılacak olan analiz çalışmaları sayesinde üretim planlama yönetimi belirlenir. Dolayısıyla belirlenecek olacak kurgu sayesinde işletmenin üretim süreçlerindeki açıkların giderilmesi ve yapısal verimliliğin sağlanması hedeflenir.

Üretim planlama yönetimi danışmanlığı kapsamında aşağıdaki sistemler ve yaklaşımlar değerlendirilebilir;

 Stok Kodlama Sistemi

 Stok Kontrol Sistemi

 Ürün Ağaç ve reçete sistemi

 Ürün Rotalarının Analizi

 Satış Sipariş Politikalarının analizi

 MRP(Malzeme İhtiyaç Planlama) yapısı

Satın alma Sipariş Politikalarının analizi

 Bütünleşik Üretim Planlama sistemi

 Kısa dönem planlama sistemi

Üretim Planlama Aşamaları Nelerdir?


Üretim Planlama aşamaları, temel olarak satış tahmin veya siparişleri dikkate alarak malzeme, makine ve insan kaynaklarının verimli kullanılması için sistematik üretim sürecinin zaman aralıklarının belirlenmesi ve stok takibi süreçlerinin yapılandırılması gibi adımlardan oluşur. Bunun yanı sıra tüketici talep tahminleri, ürün ve hammadde için ihtiyaçların, dönem başı ve dönem sonundaki stok düzeylerinin belirlenmesi, envanter durumundaki farklılıkların dikkate alınması gibi aşamalar da söz konusudur. Aynı zamanda planlama kapsamında hedef üretim miktarı ve üretilmesi gereken miktarın dönem içerisinde belirli periyodlara dağıtılması Üretim Planlama aşamaları dahilindeki önemli adımlardır. Bu aşamalar başlıca aşağıda verilmiştir:

–  Talep Öngörüsü( Satış tahminleri ve geçmiş verilerin analizi)

–  Bütünleşik Üretim Planlaması

–  Ana üretim planı(Master Plan)

–  Malzeme İhtiyaç Planlama

–  Kısa dönem planlama

Yeni Nesil Üretim Planlama Stratejileri ile Değişimi Başlatın…


Üretim Planlama stratejileri, özellikle endüstriyel organizasyonlarda sürdürülebilirliğin ve karlılığın en önemli anahtarlarından biridir. Bu bağlamda, STC Danışmanlık olarak metotlarımız ile üretim süreçlerinizi optimize etmek ve karlılık odaklı üretim stratejileri tasarlamak için yanınızdayız.

Biz Sizi Arayalım!

Yonetim Danışmanlığı, Süreç Danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri ve ERP Danışmanlığı gibi tüm ihtiyaçlarınız için biz sizi arayalım...