Uzak Doğu temelli bir üretim felsefesi olan yalın üretim terminolojisi; mevcut üretim olanaklarını israftan kaçınarak optimum düzeyde, her birim için en yüksek faydayı sağlayacak şekilde kullanabilmesini amaçlayan bir yaklaşımdır. Özellikle yoğun rekabet ortamının yüksek tüketimine odaklanan endüstriyel anlayışta, sınırlı kaynakla maksimum verimi hedefleyen yalın üretim felsefesinin genel amacı, salt firma karlılığını arttırmanın ötesindedir.

Karlılık konusunda verim sağlamanın yanı sıra yalın üretim teknikleri; kurum kültürü oluşturma, birimler arasındaki senkronizasyonu sağlama gibi avantajları da beraberinde getirir. Şirketlerin bu tekniğe uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için ise yalın üretim danışmanlığı hizmetleri öne çıkar.

Yalın Üretim Teknikleri Nelerdir?


Yalın üretim teknikleri nelerdir sorusuna yanıt vermeden önce her bir tekniğin kendi içerisinde farklı bir felsefe barındırdığını bilmek yararlı olacaktır. Özellikle JIT, KANBAN ve KAIZEN gibi yaklaşımlardan güç alan yalın üretim danışmanlığı kapsamında yararlanılan teknikler şu başlıklar dahilinde tanımlanabilir:

 JIT (Just in Time) Nedir?


Açılımı Just in time yani “Tam Zamanında” olan JIT yöntemi, en önemli yalın üretim tekniklerinden biri olarak bilinir. Üretimde zaman verimliliğine odaklanan JIT dahilinde, piyasadaki arz talep dengesi öngörülerek tam zamanında istenilen miktarda üretim yapılması amaç edinilir. Böylelikle şirket kaynaklarının gereksiz yere harcanması engellenirken en az kaynakla maksimum verim elde edilerek karlılık sağlanmış olur.

KAIZEN Nedir?


Uzak Doğu öğretisinde verimlilik arttırma felsefesi olarak tanımlanan KAIZEN, yalın üretim tekniği olarak sürekli iyileştirmeyi baz alan bir yaklaşımdır. Bu noktada KAIZEN; basit ve maliyet odaklı optimizasyonlarla iş süreçlerinde verimlilik sağlayacak yöntemlerin belirlenmesini amaçlar.

KANBAN Nedir?


Japonca’da Kart anlamına gelen Kanban, üretim birimleri arasındaki senkronizasyonu sağlamak amacıyla kullanılan bir düşünce sistemidir. Yalın üretim Kanban Tekniği dahilinde; iş süreçlerinde hangi birimin neyi ne zaman üreteceği ile alakalı genel kuralların belirlenmesi sağlanır. JIT tekniği ile benzer bir yapıya sahip olan bu yöntem, sadece ihtiyaç duyulan miktarda üretim materyalinin sisteme dahil olmasına, böylelikle süreç verimliliğinin sağlanmasına yardımcı olur.

5S Tekniği Nedir?


Yine Japonya temelli bir endüstri yaklaşımı olan 5S tekniği; iş süreçlerinde kaynak israfını minimum seviyeye indirip personel motivasyonunu arttırmayı hedefler. Yalın üretim teknikleri danışmanlığı dahilinde şirketlere, 5S Tekniği adımları ve uygulama metotları hakkında içgörüler sağlanır. 5S yöntemi dahilinde uygulanan adımlar ise şu şekildedir:

  • Ayıklama (Seiri)
  • Düzenleme (Seiton)
  • Temizlik (Seiso)
  • Standartlaştırma (Seiketsu)
  • Disiplin (Shitketsu)

SMED Nedir?


Açılımı “Single Minute Exchange of Dies” olan SMED, Türkçeye “tek dakikada kalıpların değişimi” olarak çevrilir. Üretim zamanları üzerinde verimi ve etkinliği arttıracak yöntemlerle çalışarak minimum kaynakla yüksek karlılığın elde edilmesini amaçlar.

POKA YOKE Tekniği Nedir?


Terminolojik olarak POKA dalgınlık anlamına gelirken YOKE ise azaltma ya da tamamen devre dışı bırakma anlamına gelir. Bu bağlamda bir yalın üretim tekniği olarak Poka Yoke, sistemin işleyişini yavaşlatan unsurların belirlenerek onların devre dışı bırakıldığı bir model olarak tanımlanır.

STC Danışmanlık ile Yalın Üretim Danışmanlığı…


STC Danışmanlık olarak iç görü odaklı yaklaşımımızla üretim süreçlerinizi yalın üretim teknikleri ile çağın gerekliliklerine göre optimize ediyoruz. Ayrıca yalın üretim yaklaşımlarınızı üretimin hattınızda sürekliliği sağlayacak sistemleri kurmanıza destek veriyoruz.

“Değişimin Başlama Zamanı” olduğuna inanıyor ve değişimi istiyorsanız çözüm ortağınız olan STC Danışmanlık olarak siz değerli paydaşlarımız ile birlikte çalışmaktan onur duyacağız.

Biz Sizi Arayalım!

Yonetim Danışmanlığı, Süreç Danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri ve ERP Danışmanlığı gibi tüm ihtiyaçlarınız için biz sizi arayalım...