Genel olarak iş süreçlerinde, üretim sürelerinin belirlenmesine ve geliştirilmesine yönelik uygulamalara genel olarak zaman etüdü adı verilir. Daha basit bir tanımlama ile anlatmak gerekirse zaman etüdü herhangi bir işin, zaman açısından daha verimli yöntemlerle daha kısa sürede tamamlanmasını hedefleyen uygulamalar olarak öne çıkarlar.

İş etüdü olarak da adlandırılan bu yaklaşım, çalışanın belirli bir işi belirli bir hızda istenilen zamanda yapmasını sağlayacak yöntemlerin saptanmasını sağlayacak iş ölçümü teknikleridir.

Bu doğrultuda işletmeler için standart zaman performans algısını geliştirmek ve üretim süreçlerini daha güvenirliliği açısından sağlam temellere oturmak için zaman etüdü uygulamaları tercih edilir.

İş ve Zaman Etüdü Uygulamaları Nelerdir?


İş ve zaman etüdü kapsamında şirketler iş süreçlerinde yaşanabilecek gecikmeleri minimum seviyeye indirebilecek yöntemlere odaklanırlar. Yeni endüstriyel ortamda en basit üretim aşamasında ortaya çıkabilecek aksaklık bile işin geneli üzerinde büyük olumsuzluklara neden olur. Bu bağlamda uygulanacak olan zaman etüdü planı, şirketlere üretim zamanlarını daha sistematik bir şekilde planlama ve kontrol etme olanağı sağlar. Sürecin daha verimli yönetilmesi adına zaman etüt analizi danışmanlığı gibi profesyonel hizmetler de mevcuttur.

 Zaman Etüdü Analizinin Avantajları Nelerdir?


Öncelikli olarak zaman etüdü analizi; yapılacak olan işin amaç, yer, sıra, kişi, yöntem gibi farklı değişkenlere göre sınıflandırılması ve planlamasını kapsayan bir hizmet olarak öne çıkar. Analiz süresince işin yapılış biçimi ve zamandan tasarruf ettirecek yöntemlerin belirlenmesi amaçlanır. Uygulanacak olan zaman etüdü yöntemlerinin sağladığı avantajlar ise şu başlıklar dahilinde sınıflandırılır:

  • Üretim planlama ve kontrol

Zaman etüdü analizi sayesinde, işletmenin üretim aşamaları ve her bir aşama için gereken zaman birimleri net bir şekilde zamanlanır. Böylelikle süreç üzerinde daha istikrarlı bir kontrol mekanizmasının oluşturulması sağlanır.

  • İş ekiplerinin dengelenmesi

Zaman etüdü uygulaması dahilindeki bir diğer önemli avantaj da iş ekiplerinin üretim aşamalarına dengeli olacak şekilde paylaştırılmasıdır. Bu sayede üretim için gerekli olan iş gücü daha sistematik bir şekilde kullanılmış olur.

  • Verimlilik hesapları ile performans artırımı

Verimlilik hesapları, tüm iş süreçlerini kapsayan ve performansla alakalı açıkların saptanmasını amaçlayan uygulamalardır. Böylelikle üretim sürecinde genel performansı olumsuz etkileyen etkenler saptanır ve onları ortadan kaldırmaya yönelik çözümler belirlenir.

Zaman Etüdü Danışmanlığı ile Gelen Değişim…


Zaman etüdü danışmanlığı yeni nesil endüstri trendleri ve dijital teknolojiler ile zaman verimini sağlayacak çözümlerin belirlenmesine odaklanır. Bu noktada STC Danışmanlık olarak iş süreçlerinizi zaman verimliliği ilkeleri ile yeniden optimize etmenize yardımcı oluyoruz.

STC Danışmanlık olarak siz değerli paydaşlarımız ile birlikte çalışmaktan onur duyacağız.

Biz Sizi Arayalım!

Yonetim Danışmanlığı, Süreç Danışmanlığı, Bilgi Teknolojileri ve ERP Danışmanlığı gibi tüm ihtiyaçlarınız için biz sizi arayalım...